Home | Register | Results | Photo & Video Gallery| Contact Us
Women 5km Results
NameOverall time
225 83 Lynn Lee 24:28.06(38)
255 113 Gabriela Bednarova 25:23.09(44)
227 85 Anya Schultheis 27:07.03(55)
242 100 Shane Cunningham 27:17.19(58)
251 109 Kristie Wilkins 29:08.19(75)
219 77 Artemisa Hernandez 30:28.88(79)
222 80 Lisa Kipfer 30:38.97(80)
214 72 Annie Wang 30:39.06(81)
226 84 Xiao Wang 30:39.20(82)
260 118 Liliia Bevesilna 31:12.05(87)
224 82 Linlin Hu 32:17.12(88)
220 78 Eloisa Baquet 32:25.06(89)
243 101 Elsa Cachon 32:43.98(90)
245 103 Lacey Li 32:45.13(91)
257 115 Yi (Sonia) Li 32:45.83(92)
256 114 Sophie Seiller 32:50.03(94)
246 104 BeLinda Xiao 33:05.15(95)
258 116 Roxie Lewis 33:19.99(96)
259 117 Amada Chura 33:20.18(97)
223 81 Lucy Neves 33:50.98(99)
229 87 Grace Zhou 34:23.08(100)
239 97 Lai Lisa 34:23.18(101)
252 110 Cheri Carpenter 34:44.16(102)
250 108 Carmen Guo 35:05.15(103)
249 107 Lym Gao 35:05.15(103)
254 112 Christina Xu 35:43.87(104)
216 74 Vivian Yuan 35:51.13(106)
268 126 Adrienne Janzen 35:57.05(107)
269 127 Amanda Boland 36:15.91(109)
215 73 Nicole Lewis 36:18.15(110)
244 102 Eva Zhang 36:19.93(111)
267 125 Karen Feng 36:26.87(112)
221 79 Cristina Inacio 37:04.90(114)
235 93 SGH-029 Yeshe Tsomo 37:05.05(115)
234 92 SGH-023 Jigmed Drolma 37:06.94(116)
265 123 Maggie Lu 37:25.88(119)
212 70 SGH-042 Genga Drolma 37:36.91(120)
262 120 Michele Smith 37:36.92(121)
263 121 Estela Rosique 38:23.99(122)
266 124 Hu Lan 38:47.14(123)
240 98 Yvonne Armstrong 40:03.99(125)
241 99 Laura Venezia 41:57.96(127)
228 86 Sky Zhao 45:19.96(128)
238 96 Julie Colquhoun 48:19.96(131)
203 61 Iko Huang 48:23.15(132)
211 69 SGH-013 Pema(Bedma) Lhamo 49:41.96(133)
201 59 SGH-072 Dawa Drolma 49:42.06(134)
261 119 June Liu 49:58.15(135)
218 76 Leah Sonder 55:39.20(137)
253 111 Becky Geis-Poage 55:39.85(138)
200 58 SGH-067 Limo Tso
202 60 Vickie Zhang
204 62 Vitalia
205 63 SGH-021 Yang Chen Drolma
206 64 SGH-034 Jigmed Lhamo
207 65 SGH-009 Damchu Drolma
208 66 SGH-030 Tsering Tsomo
209 67 SGH-22 Jigmed Chidon
210 68 SGH-018 Jigmed Tsomo
213 71 Jin Yu Yan
217 75 Hongji Du
230 88 SGH-002 Jigmed Chomtso
231 89 SGH-019 Dumzhen Tso
232 90 SGH-087 Chumtso Gjit
233 91 SGH-005 Yeshe Lhamo
236 94 Shuang Qiao
237 95 Sarah
247 105 Isabelle Zhang
248 106 Stella Tian
264 122 Catherine Hon
2013 Results

Men 10km results
Women 10km results
Men 5km results
Women 5km results


2012 Results


Men 10km results
Women 10km results
Men 5km results
Women 5km results

Annual Midnight Charity Run - Shenzhen