Home | Register | Results | Photo & Video Gallery| Contact Us
Men 5km - 2012 Results
NamePos.Overall time
293 151 Arlo Kipfer 1 23:14.90(31)
292 150 Scott Carpenter 2 24:26.05(37)
281 139 Grant Souder 3 25:30.99(45)
284 142 Yang Ming 4 26:03.13(47)
272 130 Bobby Lu 5 26:58.14(52)
280 138 Sean Paul Schlosser 6 26:59.06(53)
290 148 William Noble 7 27:03.93(54)
305 149 Nicholas Boles 8 27:17.18(57)
279 137 Edward Li 9 27:26.90(59)
289 147 Yongjing Tang 10 27:33.08(60)
303 161 Cliff Geis-Poage 11 27:33.86(61)
301 159 Ben Zhou 12 28:29.00(71)
287 145 Yuri Bezvesilna 13 28:53.88(72)
295 153 Ivam Lee 14 29:04.96(74)
282 140 Devin Xu 15 29:45.03(76)
283 141 Norge Wang 16 30:08.94(77)
298 156 MacGyer Law 17 30:42.89(83)
302 160 Mike Wilkens 18 30:45.12(84)
299 157 Messaoudi Amine 19 31:00.84(85)
304 162 Scott Richardson 20 31:01.06(86)
288 146 Haitao Gao 21 33:21.15(98)
297 155 Nick Liao 22 36:15.90(108)
271 129 Tyler James Colquhoun 23 36:41.90(113)
311 172 Bob 24 39:53.83(124)
296 154 Star Liu 25 41:50.05(126)
300 158 Binlin Peng 26 45:48.92(129)
278 136 Yoha Shi 27 46:42.20(130)
270 128 Michael Chen 28 49:59.02(136)
273 131 Jia Dong Ning
274 132 Chuan Long Yan
275 133 Kaitao Li
276 134 Tian Ci Zhang
277 135 Liang Liang Wang
286 144 Bessem Bedoui
294 152 Olwerkahn Lv
2015 Results

Men 10km results
Women 10km results
Men 5km results
Women 5km results


2014 Results

Men 10km results
Women 10km results
Men 5km results
Women 5km results
2013 Results

Men 10km results
Women 10km results
Men 5km results
Women 5km results


2012 Results


Men 10km results
Women 10km results
Men 5km results
Women 5km results

Annual Midnight Charity Run - Shenzhen